Enkle skisser som illustrerer hvordan luft-vann systemet fungerer:

Ecodan Varmesentral – alt i ett!
Innedelen er kun 1.70 høy og 60cm bred 80cm dyp – og opptar veldig liten plass i en kjeller/vaskerom/tidligere fyr-rom.

Ecodan varmesentral er “alt i ett” løsningen. Komplett anlegg for tappevann og gulvvarme/radiatorer.

Ecodan Hydroboks for alternative løsninger
Hydroboks kan være aktuelt dersom du har en dobbeltmantlet varmtvannsbereder eller ønsker å kun kjøre gulvvarme/radiatorer separat fra tappevannet.

Ecodan hydroboks med ekstern dobbeltmantlet varmtvannstank som forvarmer tappevannet og vannet til gulvvarme/radiatorer.

Her er det satt inn en styringsenhet opp mot et eksisterende anlegg med dobbeltmantlet bereder. Varmepumpe utedelen og styringsenheten er fra Mitsubishi Electric.

Ecodan hydroboks for varme i gulv/radiatorer, med ekstern varmtvannstank til tappevannet.