Fordeler med en luft/vann varmepumpe:

  • Du øker verdien på boligen din og får en mer energivennelig bolig!
  • Høyere komfort og bedre inneklima
  • Rimeligere investering enn vann-vann, ingen boring nødvendig
  • Mer klimavennlig enn olje, større varmeutbytte enn elektrisitet og et redusert strømforbruk

Varmen fordeles via vannbårent system i gulv eller radiatorer. Dette gir en meget god varmedistribusjon og jevn innetemperatur. Og det beste av alt; du kan få inntil 30.000, i støtte av Enova

  • Luft-vann-varmepumpe er spesielt godt egnet for deg som skal bygge ny bolig eller allerede benytter et vannbåren system.
  • Luft-vann-varmepumper kan også benyttes til varmtvanns oppvarming, og kan redusere strømforbruket med mer enn 50%.
  • Vannbåren varme er anbefalt av Norges astma- og allergiforbund.